Firavun’un karısı Asiye’nin İmanı

  • 31 Ocak 2017
  • Firavun’un karısı Asiye’nin İmanı için yorumlar kapalı
  • 3.214 kez görüntülendi.
Firavun’un karısı Asiye’nin İmanı

Firavun’un karısı Asiye’nin İmanı

Nakledildiğine göre Firavun’un karısı Asiye kocasından gizli olarak iman etmiş, imanını saklıyormuş. Fakat Firavun sonunda durumu öğrenince, ona işkence edilmesini emretmiş, çeşit çeşit işkencelerden geçirildikten sonra Firavun ona «imanından dön» diye teklif etmiş, fakat Asiye dönmemiş.
Bunun üzerine Firavun bir tomar kazık getirtmiş, bunlarla Asiye’nin vücudunun
çeşitli yerlerine vurmuşlar sonra. Firavun karısına bir daha «dininden dön» diye teklif etmiş. Asiye ona şöyle cevap vermiş, «senin zorbalığın ancak benim nefsime hükmedebilir, kalbim ise Allah’ın himayesindedir.

Beni kıymık kıymık doğrasan bile sadece Allah’a karşı duyduğum sevginin artmasına sebep olabilirsin.»

Derken Hz. Musa (A.S.) Asiye’nin yanma varmış, Asiye onu görünce «ey Musa! Söyle bana, Rabb’im benden hoşnut mu, yoksa bana kızgın mı?» diye seslenmiş. Hz. Musa ona şu cevabı vermiş, «ey Asiye! Göklerin melekleri senin yolunu gözlüyor, yani hepsi senin özlemini çekiyor, ulu Allah seninle iftihar ediyor, ne istiyorsan bana söyle, mutlaka yerine getirilecektir.»

Bunun üzerine Asiye şöyle dua etmiş, Asiye’nin bu duası Kur’an-ı Kerimde Allah tarafından bize nakledilmektedir. Ulu Allah şöyle buyuruyor:

Selman-ı Farisî’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Firavu’nun karısı Asiye’ye uygulanan işkencelerden birisi de kızgın güneş altında yanmaya bırakılması idi» fakat işkenceciler çekilip gidince, melekler onu kanatlarının gölgesi altına alırlardı, bu sırada cennetteki evini görürdü.

Hz. Ebu Hüreyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Firavun, karısı Asiye için yere dört kazık çakmış, kadını bunların üzerine yatırmış, göğsünün üstüne bir değirmen taşı bindirerek bu durumda onu kızgın güneşe doğru çevirip yanmaya bırakmış. Asiye bu halde iken başını göğe kaldırarak az önce naklettiğimiz ayetteki dua ile Allah’a seslenmiş ve «Ey Rabbim bana cennette senin yanında bir ev yap…» demiş.

Hasan-ül Basrî (rahimehullahu) der ki, «Allah O’nu en şerefli bir şekilde kurtararak cennete çıkardı. O orada yer, içer.» Bundan anlaşıldığına göre Allah’a (C.C.) sığınmak, O’ndan yardım dilemek, sıkıntı ve belâ anında O’ndan kurtuluş istemek salihlerin bir geleneği ve müminlerin bir göreneğidir.

Yandex.Metrica